Tủ Đông

Showing 1–20 of 39 results

 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG1009C1

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG809C1

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG168NC1

  4,090,000 -32%

  Đã bán: 68

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo 265NC1

  4,900,000 -18%

  Đã bán: 34

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG236C2

  5,800,000 -11%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông 140 Lít Kangaroo KG265NC1

  5,850,000 -15%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG296C2

  5,990,000 -17%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG266NC2

  6,450,000 -24%

  Đã bán: 54

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG329NC1

  6,490,000 -24%

  Đã bán: 54

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG298C2

  6,800,000 -13%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG298VC2

  6,890,000 -13%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG 320NC2

  6,990,000 -18%

  Đã bán: 32

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG400NC2

  7,499,000 -12%

  Đã bán: 16

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG418C2

  7,500,000 -10%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG 320IC2

  7,650,000 -10%

  Đã bán: 41

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG268C2

  7,750,000 -14%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG399IC1

  7,800,000 -18%

  Đã bán: 54

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG399NC1

  7,850,000 -8%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông kháng khuẩn 265L Kangaroo KG329NC1

  7,950,000 -17%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt
 • Tủ đông mềm Kangaroo KG268DM1

  8,150,000 -18%

  Đã bán: 0

  Miễn phí lắp đặt